Taxatie bedrijfspand | Snel en deskundig | AtMetis | Atmetis

Taxatie bedrijfspand

Taxatie bedrijfspand

Laat uw bedrijfspand taxeren, zodat u in geval van schade of brand weet waar u aan toe bent en zodat u zeker weet dat u niet onder- of oververzekerd bent.

  • Schade wordt geregeld aan de hand van de waarden die in het taxatierapport zijn vastgelegd
  • Geen onder- of oververzekering
  • U betaalt alleen premie over de getaxeerde bedragen
  • Een taxatie maakt een snelle schadeafhandeling mogelijk

Wanneer u uw bedrijfspand laat taxeren, wordt in een taxatierapport (dat wij opstellen volgens artikel 7:960 BW) vastgesteld wat het uit te keren bedrag is bij schade. Omdat dit bedrag vastgelegd wordt, weet u precies waar u aan toe bent in geval van calamiteiten en betaalt u daarnaast alleen premie over het getaxeerde bedrag. Zo worden discussies over het uit te keren bedrag voorkomen. Tot slot zorgt het vastleggen van uit te keren bedrag ervoor dat een schadeafhandeling snel uitgevoerd kan worden, zodat u uw bedrijfsprocessen ook zo snel mogelijk weer op de rit kunt krijgen.

Taxatie bedrijfspand

Vraag direct vrijblijvend een taxatie van uw bedrijfspand aan.

Artikel 7:960 BW: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.“

Voorkom onder- of oververzekering

Door een taxatie van uw bedrijfspand uit te laten voeren door deskundigen, weet u zeker dat u niet met onderverzekering of zelfs oververzekering te maken heeft. Als u niet weet waar het huidige verzekerde bedrag op gebaseerd is, of het is lang geleden dat de herbouwwaarde is bepaald, dan is de kans groot dat er sprake is van onderverzekering. Bij schade krijgt u dan maar een deel van de schade vergoed. Mét een deskundigentaxatie wordt de actuele herbouwwaarde echter als waardegrondslag gebruikt. Hiermee wordt onderverzekering uitgesloten.

In de regel wordt een taxatie van een bedrijfspand eens per 6 jaar uitgevoerd. Dat komt onder andere omdat de verzekerde waarde jaarlijks wordt aangepast met de standaard prijsstijging van de bouwkosten (indexering). Maar uw gebouw is waarschijnlijk niet standaard, waardoor het verstandig is om met enige regelmaat de werkelijke herbouwwaarde opnieuw te laten bepalen.

Bedrijfspand taxeren op basis van de herbouwwaarde

Het is belangrijk dat uw bedrijfspand is verzekerd met de herbouwwaarde als waardegrondslag en niet op basis van de aankoopwaarde, de historische kostprijs of de verkoopwaarde. In deze laatste drie situaties zult u namelijk in geval van brand niet het benodigde bedrag uitgekeerd krijgen om uw bedrijfspand te herbouwen. Wanneer de herbouwwaarde als waardegrondslag is genomen, is dat wél het geval. Daarom taxeren wij uw bedrijfspand op basis van de herbouwwaarde.

Taxatie bedrijfspand kosten

De kosten van een van een taxatie van een bedrijfspand zijn afhankelijk van verschillende factoren en verschillen daarom per situatie. Vraag vrijblijvend een offerte op of neem contact op voor nadere informatie en uitleg.

Taxatierapport bedrijfspand

Wanneer wij een taxatie van uw bedrijfspand uitvoeren, verwerken wij dit in een taxatierapport conform artikel 7:960 BW. Dit taxatierapport is doorgaans 6 jaar geldig, als de getaxeerde waarde elk jaar wordt verhoogd met een bouwkostenindex. Omdat dit een standaard indexering is, is na 6 jaar een hertaxatie nodig.

AtMetis

AtMetis staat voor u klaar met zeer gedegen kennis en jarenlange ervaring in de gebieden van risicomanagement, taxaties en consultancy. Ons team van professionals brengt op deze manier meerdere disciplines en expertisegebieden samen, wat u, als onze klant, tijd én geld bespaart. Zo kunnen wij in één bezoek bijvoorbeeld een risico-inspectie en een waardebepaling of zelfs een taxatie conform artikel 7:960 BW uitvoeren.

  • Ervaren taxateurs met zeer gedegen kennis
  • Duidelijke en state-of-the-art rapporten
  • Risico-inspectie én waardebepaling in één bezoek mogelijk
  • Onafhankelijk en objectief

Naast een taxatie van uw bedrijfspand kunt u bij ons terecht voor risico-inspecties, inventaristaxaties, verzekeringstaxaties, opleidingen, vooropnames, waardebepalingen en consultancy.

Taxatie bedrijfspand

Vraag direct vrijblijvend een taxatie van uw bedrijfspand aan.

Onze klantenkring is breed en divers: verzekeraars, gevolmachtigden, overheidsinstellingen/gemeenten, bedrijven en particulieren. Gebruik voor het plaatsen van een opdracht onderstaande button.

Plaats een opdracht
Close
Vacature(s)
Close