Taxatierapport | Conform art. 7:960 BW | Atmetis

Taxatierapport

Taxatierapport

In een taxatierapport leggen wij de waarde van uw eigendommen vast, zodat u bij schade of andere calamiteiten altijd weet waar u aan toe bent. Zo biedt een taxatierapport u zekerheid, duidelijkheid en de garantie van een optimale dekking. Wij stellen taxatierapporten op conform artikel 7:960 BW.

  • Schade wordt geregeld aan de hand van de waarden die in het taxatierapport zijn vastgelegd
  • Geen onder- of oververzekering
  • U betaalt alleen premie over de getaxeerde bedragen
  • Een taxatie maakt een snelle schadeafhandeling mogelijk

Door de waarde van uw eigendommen vast te leggen in een taxatierapport conform artikel 7:960 BW (welke door iedere verzekeringsmaatschappij wordt geaccepteerd), geniet u van meerdere voordelen. De uit te keren bedragen worden namelijk ten eerste bepaald op basis van de herbouwwaarde (bedrijfspanden), de nieuwwaarde of de vervangingswaarde (inventaris), waardoor u nooit te weinig uitgekeerd krijgt in geval van calamiteiten. Ten tweede wordt de verzekeringspremie hierdoor exact berekend, waardoor onder- of oververzekering voorkomen wordt en u te maken heeft met een optimale dekking. Tot slot kan uitbetaling in geval van calamiteiten snel worden afgehandeld, waardoor liquiditeitsproblemen worden voorkomen en uw bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoord worden.

Artikel 7:960 BW: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Voorkom onder- of oververzekering en discussies

Wanneer u te maken krijgt met schade, diefstal of een andere calamiteit, wilt u niet óók nog in discussies over de vergoedingen verwikkeld raken en/of een te laag bedrag uitgekeerd krijgen. Door een taxatierapport op te laten maken, wordt het uit te keren bedrag bepaald op basis van de waarden van uw eigendommen en vervolgens vastgelegd, waardoor u op dit bedrag kunt rekenen, mocht het nodig zijn. Voorkom dus onderverzekering (waarbij u te weinig uitgekeerd krijgt) of oververzekering (waarbij u teveel premie betaalt) en discussies en vraag direct een taxatierapport aan.

Taxatierapport bedrijfspand

In een taxatierapport van uw bedrijfspand wordt de waarde vastgelegd met als waardegrondslag de herbouwwaarde. Hiermee wordt onderverzekering of oververzekering uitgesloten. Een taxatierapport van uw bedrijfspand is doorgaans 6 jaar geldig, als de getaxeerde waarde elk jaar wordt verhoogd met een bouwkostenindex. Omdat dit een standaard indexering is, is na 6 jaar een hertaxatie nodig.

Taxatierapport inventaris

In een taxatierapport van uw inventaris wordt de waarde van de inventaris vastgelegd op basis van de nieuwwaarde of de vervangingswaarde. Zo weet u zeker dat u bij brand of diefstal uw inventaris kunt vervangen en loopt u niet tegen ongewenste financiële problemen aan. Een taxatierapport is doorgaans 3 jaar geldig, waarna een nieuwe taxatie nodig is.

Taxatierapport kosten

De kosten van een taxatierapport zijn situatieafhankelijk. Vraag vrijblijvend een offerte op of neem contact op voor nadere informatie en overleg.

Voor wie?

Wij bedienen een zeer diverse klantenkring en stellen taxatierapporten op voor zowel verzekeraars als ondernemers en particulieren. 

Verzekeraars

Verzekeraars roemen ons om onze op maat gesneden werkwijze en onze state-of-the-art rapportages. Hiermee helpen wij verzekeraars aan inzicht in wat zij verzekeren en duidelijkheid over de te verzekeren waarde, zodat vervelende discussies bij schade worden voorkomen.

Ondernemers

Krijgt u als ondernemer te maken met schade, diefstal of andere calamiteiten? Dan is er één zaak op dat moment het belangrijkste: de continuïteit van uw bedrijf. Met taxatierapporten van uw bedrijfspand en/of uw inventaris kan uw schade vlot worden afgewikkeld, zodat u snel weer verder kunt. Daarnaast kunnen wij risico’s vaststellen en helpen elimineren.

Particulieren

Bent u de trotse eigenaar van een uniek, mooi en/of monumentaal pand en wilt u zeker weten dat u goed verzekerd bent en zo onderverzekering voorkomen? Dan staan wij voor u als particulier klaar. Daarnaast geven wij praktische adviezen waardoor u een veilig gevoel in huis kunt hebben.

AtMetis

Het team van AtMetis bestaat uit professionals met zeer gedegen kennis en jarenlange ervaring in de gebieden van risicomanagement, taxaties en consultancy. Op deze manier brengen wij meerdere disciplines en expertisegebieden samen, wat u als klant tijd én geld bespaart. Zo kunnen wij in één bezoek bijvoorbeeld een risico-inspectie en een waardebepaling of zelfs een taxatie conform artikel 7:960 BW uitvoeren.

  • Ervaren taxateurs met zeer gedegen kennis
  • Duidelijke en state-of-the-art rapporten
  • Risico-inspectie én waardebepaling in één bezoek mogelijk
  • Onafhankelijk en objectief

Naast een taxatierapporten kunt u ook bij ons terecht voor risico-inspecties, inventaristaxaties, bedrijfspandtaxaties, verzekeringstaxaties, opleidingen, vooropnames, waardebepalingen, en consultancy.

Taxatierapport aanvragen

Vraag direct vrijblijvend een taxatierapport aan.

Onze klantenkring is breed en divers: verzekeraars, gevolmachtigden, overheidsinstellingen/gemeenten, bedrijven en particulieren. Gebruik voor het plaatsen van een opdracht onderstaande button.

Plaats een opdracht
Close
Vacature(s)
Close