Vooropnames

Vooropnames

AtMetis verricht voor u een bouwkundige opname (ook wel 0-meting genoemd) van uw pand, als in de naaste omgeving risicovolle werkzaamheden gaan plaatsvinden.

Denk bij risicovolle werkzaamheden bijvoorbeeld aan heiwerkzaamheden, bronbemaling/ grondwateronttrekking, (tijdelijk) zwaar bouwverkeer of het trillen van damwanden.

In een vooropname leggen we de staat van uw pand gedetailleerd vast op schrift en in beeld, zodat u sterk staat bij eventuele verhaalacties op de veroorzaker.

Onze klantenkring is breed en divers: verzekeraars, gevolmachtigden, overheidsinstellingen/gemeenten, bedrijven en particulieren. Gebruik voor het plaatsen van een opdracht onderstaande button.

Plaats een opdracht
Close
Vacature(s)
Close