Waardebepalingen

Waardebepalingen

Met een waardebepaling bedoelen we bij AtMetis een waarde vaststelling ter onderbouwing van te verzekeren bedragen. In tegenstelling tot de deskundigentaxatie is hiervoor een bezoek aan de locatie niet altijd nodig. We houden zorgvuldig rekening met de polisvoorwaarden en leveren een beknopte rapportage.

De methodiek is ontwikkeld om zo kostenefficiënt mogelijk een indicatie te verstrekken van de te verzekeren belangen. Let op: de uitkomst van een waardebepaling kan niet als een deskundigentaxatie worden gebruikt.

Wat betekent dit bij schade?

De schade-expert beoordeelt dan of het verzekerde bedrag juist is. (Bij een deskundigentaxatie geldt de waarde van het taxatierapport). Als hij tot een ander inzicht komt dan de taxateur, dan kan de onderverzekeringsregeling worden toegepast.

Veel verzekeraars hebben echter afgesproken de onderverzekeringsregeling niet toe te passen, als de waarde is gebaseerd op een waardebepaling van AtMetis. Zij geven dan garantie tegen onderverzekering!

Onze klantenkring is breed en divers: verzekeraars, gevolmachtigden, overheidsinstellingen/gemeenten, bedrijven en particulieren. Gebruik voor het plaatsen van een opdracht onderstaande button.

Plaats een opdracht
Close
Vacature(s)
Close