Taxatie inventaris of inboedel bedrijven | Atmetis

Taxatie inventaris

Taxatie inventaris

Laat uw inventaris taxeren om er zeker van te zijn dat u bij calamiteiten (schade, diefstal of andere calamiteiten) weet waar u aan toe bent. Zo wordt uw bedrijfsvoering zo min mogelijk verstoord en kunt u zo snel mogelijk weer verder.

 • Schade wordt geregeld aan de hand van de waarden die in het taxatierapport zijn vastgelegd
 • Geen onder- of oververzekering
 • U betaalt alleen premie over de getaxeerde bedragen
 • Een taxatie maakt een snelle schadeafhandeling mogelijk

Met een inventaristaxatie wordt de waarde van uw inventaris vastgesteld op basis van nieuwwaarde of de vervangingswaarde. Deze waarden worden vastgelegd in een rapport, welke door iedere verzekeringsmaatschappij geaccepteerd wordt. Zo weet u te allen tijde welk bedrag u uitgekeerd krijgt bij calamiteiten zoals brand of diefstal. Dit bedrag bepaalt tevens de door u te betalen verzekeringspremie, waardoor u direct zeker weet dat u zowel niet onder- als oververzekerd bent. Tot slot biedt een inventaristaxatie het voordeel van een snelle uitbetaling, indien nodig, waardoor uw bedrijfsprocessen zo min mogelijk verstoord worden.

Taxatie inventaris aanvragen

Vraag direct vrijblijvend een inventaristaxatie aan.

Op basis van een nieuwwaardepolis verzekerd?

Doorgaans is een inventaris verzekerd op basis van nieuwwaarde, waarbij u bij schade de nieuwwaarde uitgekeerd krijgt. In veel gevallen is het echter zo dat zodra de dagwaarde van een zaak minder bedraagt dan 40% van de huidige nieuwwaarde, een uitkering op basis van de dagwaarde volgt. Dit kan veel onnodige discussies en vooral een te lage uitkering tot gevolg hebben, wat de continuïteit van uw bedrijf vervolgens in gevaar brengt. 

Voorkom problemen: kies voor een inventaristaxatie

Met een juiste taxatie van de inventaris (met een taxatierapport conform artikel 7:960 BW) wordt bovenstaande voorkomen en krijgt u bij calamiteiten een bedrag uitgekeerd op basis van de nieuwwaarde of vervangingswaarde, afhankelijk van welke waarde wij, in overleg met u, in het rapport hebben opgenomen. Met een juiste inventaristaxatie is er dus géén sprake van onder- of oververzekering én worden discussies over de waarde voorkomen.

Taxatie bedrijfsinventaris

Een taxatie van de bedrijfsinventaris kan om verschillende redenen uitgevoerd worden. U kunt bij ons terecht voor een inventaristaxatie, maar ook voor een (gelijktijdige) taxatie van actuele waarde of onderhandse verkoopwaarde bent u bij de specialisten van AtMetis aan het juiste adres. Vraag vrijblijvend een offerte op of neem contact op voor meer informatie.

 • Om onder- en oververzekering te voorkomen
 • Om zeker te zijn van een correcte uitbetaling
 • Wanneer taxatie verplicht is gesteld door de bank, de verzekeraar of de belastingdienst
 • Bij koop of verkoop van het bedrijf
 • Om het schadebedrag vast te stellen

Taxatierapport inventaris

Het indienen van een taxatierapport bij de verzekeringsmaatschappij is niet altijd verplicht, maar het is wel degelijk aan te raden. Omdat het taxatierapport leidend is bij het afhandelen van de uitkering worden eventuele discussies over de hoogte van het uit te keren bedrag namelijk voorkomen en kan de schade snel afgehandeld worden. Zo kunt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Wij stellen de taxatierapporten op conform artikel 7:960 BW, wat betekent dat ze leidend zijn én door iedere verzekeringsmaatschappij geaccepteerd worden.

Artikel 7:960 BW: “De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

De nieuwwaarde en vervangingswaarde van inventaris zijn aan verandering onderhevig. Daarom heeft een taxatierapport voor de inventaris normaal gesproken een geldigheid van 3 jaar. Daarna is een nieuwe taxatie noodzakelijk.

Inventaris of inboedel taxeren?

Spreken we nu over inventaristaxatie of over inboedeltaxatie? Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar in principe is de inventaris voor een bedrijf wat de inboedel voor een particulier is. AtMetis voert inventaristaxaties uit en taxeert daarbij dus de uitrusting van bedrijven.

Voor taxatie van particuliere inboedel, kunst en kostbaarheden werkt AtMetis samen met een aantal gerenommeerde specialisten.

AtMetis

Bij AtMetis werken alleen professionals met zeer gedegen kennis en jarenlange ervaring in risicomanagement, taxaties en consultancy. Wij brengen hiermee diverse disciplines en expertises bij elkaar, waarmee we voor u als klant tijd én geld kunnen besparen. Zo kunnen wij in de meest gevallen bijvoorbeeld de risico-inspecties en de waardebepalingen en zelfs de taxaties conform artikel 7:960 BW in één bezoek uitvoeren.

 • Ervaren taxateurs met zeer gedegen kennis
 • Duidelijke en state-of-the-art rapporten
 • Risico-inspectie én waardebepaling in één bezoek mogelijk
 • Onafhankelijk en objectief

Naast een taxatie van de inventaris kunt u ook bij ons terecht voor risico-inspecties, verzekeringstaxaties, bedrijfspandtaxaties, opleidingen, vooropnames, waardebepalingen, en consultancy.

Taxatie inventaris aanvragen

Vraag direct vrijblijvend een inventaristaxatie aan.

Onze klantenkring is breed en divers: verzekeraars, gevolmachtigden, overheidsinstellingen/gemeenten, bedrijven en particulieren. Gebruik voor het plaatsen van een opdracht onderstaande button.

Plaats een opdracht
Close
Vacature(s)
Close